« ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ | ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ »


ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι ωρομίσθιοι,

ενημερωθείτε για το ωράριο απασχόλησης και την προϋπηρεσία σας.

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ.doc